Облік праці і заробітної плати

Задача обліку праці та заробітної плати є досить специфічною і тому дещо випадає із загальної системи бухгалтерського обліку, що змусило виділити її в окрему підсистему. Підсистема включає:

  • АРМ працівника вдіідлу праці і зарплати;
  • "Електронний табель";
  • програму розрахунку заробітної плати.

АРМ працівника вдіідлу праці і зарплати призначений для виконання функцій планування і бюджетування фонду заробітної плати, планування і аналізу фактичних трудовитрат, випуску звітних документів з праці. Він побудований на базі програми розрахунку заробітної плати, доповненої рядом макросів для спрощення і прискорення процесів розрахунку.

"Електронний табель" є розподіленою системою обліку робочого часу і виконаних робіт. Його користувачами є табельщики, майстри, керівники відділів та інші особи, відповідальні за облік робочого часу. Результати роботи "електронного табеля" є вхідними даними для програми розрахунку заробітної плати. Також до складу програми включено складання графіків відпусток - для більш точного розрахунку бюджету в АРМ ВПЗ.

Власне програма розрахунку заробітної плати виконана за модульним принципом, тому є дуже гнучкою в налаштуванні, ії легко "доостити" різними специфічними для конкретного підприємства модулями і звітами. Звіти винесені з ядра програми і включені до складу бази даних, є редактор для їх створення та оперативнoї зміни.

Програма містить систему розмежування доступу до даних по рольового принципу (розраховувач, розраховувач-адміністратор, працівник ОТиЗ, керівництво).

Дана схема застосовується на середніх і великих підприємствах. Для підприємств з невеликою кількістю працівників всі облікові функції реалізуються в програмі розрахунку заробітної плати - шляхом включення необхідних облікових модулів і заміни зовнішнього "електронного табеля" на його вбудований варіант.

Також є механізм автоматічної перевірки цілісності програми та бази даних, а також їх автоматизованого оновлення через сайт розробника, або засобами електронної пошти.

Скріншоти програми:

Завантажити Інсталяційний файл программи.