Підсистема "КОМПАС"

Комплексна автоматизована система бухгалтерського обліку "КомпАС":

Система дозволяє вести всі рахунки бухгалтерського обліку з виходом на головну книгу, баланс, бухгалтерські звіти і забезпечує:

 • Облік ОЗ (бухгалтерський і податковий) по групах, розділах, підрозділам
 • Облік МШП
 • Облік виробничих запасів
 • Облік фінансово-розрахункових операцій
 • Облік реалізації готової продукції
 • Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами
 • Облік торгових операцій
 • Облік праці та заробітної плати
 • Випуск електронної податкової звітності в форматі XML відповідно до вимог ДПА до електронного документообігу.
 • Зв'язок з іншими підсистемами бухобліку, що функціонують на підприємстві, а також з програмами КЛІЄНТ-БАНК.

Cистема дозволяє:

 • Налаштовувати план рахунків під вимоги бухгалтерського обліку підприємства;
 • Налаштовувати аналітичний облік на потрібних рахунках за призначенням і формувати з неї довідники доступні на будь-якому рахунку;
 • Працювати з декількома планами рахунків з подальшим збором інформації на загальний план;
 • Налаштовувати групові проводки для обліку господарських операцій;
 • Вести облік залишків та проводок за всіма рахунками як з використанням господарських операцій, так і простих провдок;
 • Вводити інформацію з програм "Клієнт-банк";
 • Вести бухгалтерський та податковий облік основних засобів і нематеріальних активів з нарахуванням зносу і амортизації;
 • Налаштовувати і вводити групові проводки з використанням позабалансових рахунків для організації додаткового аналітичного обліку (наприклад валові витрати, бюджетування, витрати на ремонт і т.д.);
 • Вести аналітичний облік в розрізі дебіторів - кредиторів;
 • Вести облік ПДВ з виходом на декларацію з ПДВ як в паперовому, так і в електронному вигляді;
 • Експортувати результати обліку за балансовими рахунками в ПС "Баланс";
 • Випускати необхідні звітні бухгалтерські документи;
 • Формувати оборотний баланс і головну книгу;
 • Зберігати дані за будь-який період.

Використання механізму настроюваних господарських операцій та спеціальних позабалансових рахунків дозволяє організувати облік валових доходів і витрат, розрахунки собівартості продукції і подібні завдання.

Скріншоти програми:

Завантажити Інсталяційний файл программи.